AU.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.2016 r. inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, działającego przez pełnomocnika - Pana Karola Goldmana, właściciela firmy „AKA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karol Goldman, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Okrężnej 76 A, w dniu 06.03.2017 r. została wydana decyzja Nr 1-17 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa  gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o ozn. geod. 2440/152, 2438/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod. 2068/152), 2436/152, 2435/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod 698/152), położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Zjednoczenia i Śląskiej

W związku z powyższym informuję, że w terminie od 08.03.2017 r. do 22.03.2017 r. można zapoznać się treścią ww. decyzji, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 320), pod adresem: plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w godzinach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do środy w godz. 8:00-16:00, czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-14:00).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie od 23.03.2017 r. do 6.04.2017 r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Nikodem – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3193

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o ozn. geod. 2440/152, 2438/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod. 2068/152), 2436/152, 2435/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod 698/152), położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Zjednoczenia i Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.03.2017 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:06.03.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:08.03.2017 13:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 84