Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych bądź urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.7 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- mapa zasadnicza kolorowa w skali 1:500 lub 1:1000 z kolorowym oznaczeniem przebiegu trasy lokalizowanych obiektów budowlanych lub urządzeń,

- mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem lokalizacji reklamy,

- wypis lub skorowidz z ewidencji gruntów nieruchomości, po których przebiega trasa lokalizowanych obiektów budowlanych lub urządzeń, oraz na której lokalizowana jest reklama,

- dokument prezentujący szatę graficzną planszy reklamowej wraz z podaniem jej wymiarów i sposobu zamontowania – dotyczy umieszczenia reklam w pasie drogowym,

- szczegółowe uzasadnienie lokalizacji obiektów lub urządzeń w pasie drogowym.

 

Opłaty

17 zł. - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 1292

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych bądź urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 19:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.03.2021 14:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 814