KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

EK.524.1.2.2017

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie) zadanie z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„Organizacja trzech spektakli dla dzieci i młodzieży”

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób uzdolnionych artystycznie MusicALL

Termin realizacji zadania:

od 23.03.2017 r. do 27.03.2017 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 1 000,00- PLN (tysiąc złotych)

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Witolda Wrzosa

tel. 32 244-90-43 lub na email: um_rk@ruda-sl.pl

w terminie do 17 marca 2017 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja trzech spektakli dla dzieci i młodzieży”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:10.03.2017 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:10.03.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.03.2017 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 134