Zmiana organizacji ruchu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.5 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), bądź pismo przewodnie zawierające wymagane zgodnie z przepisami informacje. Numer decyzji lokalizacyjnej jest traktowany jako opinia zarządu drogi,

- opinia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (adres: 40-053 Katowice ul. Barbary 21a) w przypadku projektu obejmującego zmianę organizacji ruchu komunikacji zbiorowej,

- opinia Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej (adres: 41-709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 9) w przypadku projektu obejmującego organizację ruchu drogi powiatowej lub wojewódzkiej,

- pełnomocnictwo inwestora jeżeli nie jest wnioskodawcą, wraz z opłatą 17 zł  zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia (załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),

- 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu, w tym jeden opieczętowany przez Policję w przypadku wymaganej opinii.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki - po złożeniu pełnej dokumentacji.

 

Uwagi

- projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

a)  plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

b)  plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- parametry geometrii drogi,

c)  program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

d)  zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,

e)  opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,

f)  nazwisko i podpis projektanta pod opisem technicznym i każdym rysunkiem.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 1350, 1351

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana organizacji ruchu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 19:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Pol
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.03.2021 14:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 960