Zmiana organizacji ruchu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.5 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), bądź pismo przewodnie zawierające wymagane zgodnie z przepisami informacje. Numer decyzji lokalizacyjnej jest traktowany jako opinia zarządu drogi,

- opinia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (adres: 40-053 Katowice ul. Barbary 21a) w przypadku projektu obejmującego zmianę organizacji ruchu komunikacji zbiorowej,

- opinia Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej (adres: 41-709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 9) w przypadku projektu obejmującego organizację ruchu drogi powiatowej lub wojewódzkiej,

- pełnomocnictwo inwestora jeżeli nie jest wnioskodawcą, wraz z opłatą 17 zł  zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia (załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),

- 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu, w tym jeden opieczętowany przez Policję w przypadku wymaganej opinii.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki - po złożeniu pełnej dokumentacji.

 

Uwagi

- projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

a)  plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

b)  plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- parametry geometrii drogi,

c)  program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

d)  zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,

e)  opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,

f)  nazwisko i podpis projektanta pod opisem technicznym i każdym rysunkiem.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 1310

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zmiana organizacji ruchu.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.02.2022 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mariusz Pol
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.02.2022 14:41

Rejestr zmian dokumentu

02.02.2022 14:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 14:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2021 14:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 09:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.10.2017 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 09:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 10:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 11:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.06.2011 14:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 08:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 12:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:12 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:30 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:29 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
11.10.2007 09:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 14:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 14:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 14:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 14:19 Usunięto załącznik "Karta usług."
(Bartosz Pilny)
04.05.2007 12:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.05.2007 12:18 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
04.05.2007 12:17 Usunięto załącznik "Wniosek o zatwierdzenie projektu
czasowej / docelowej zmiany organizacji ruchu."

(Bartosz Pilny)
29.12.2006 12:40 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:39 Dodano załącznik "Karta usług."
(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:39 Dodano załącznik "Wniosek o zatwierdzenie projektu
czasowej / docelowej zmiany organizacji ruchu."

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:38 Usunięto załącznik "2. Karta usługi - Uzyskanie
zatwierdzenia organizacji ruchu"

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:38 Usunięto załącznik "1a. Wniosek o zatwierdzenie projektu
czasowej / docelowej zmiany organizacji ruchu"

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:38 Usunięto załącznik "1. Wniosek o zatwierdzenie projektu
czasowej / docelowej zmiany organizacji ruchu"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:37 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi - Uzyskanie
zatwierdzenia organizacji ruchu" na "2. Karta usługi -
Uzyskanie zatwierdzenia organizacji ruchu"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o zatwierdzenie
projektu czasowej / docelowej zmiany organizacji ruchu" na
"1. Wniosek o zatwierdzenie projektu czasowej / docelowej
zmiany organizacji ruchu"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:36 Dodano załącznik "1a. Wniosek o zatwierdzenie projektu
czasowej / docelowej zmiany organizacji ruchu"

(Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:58 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:57 Dodano załącznik "Wniosek o zatwierdzenie projektu
czasowej / docelowej zmiany organizacji ruchu"

(Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:57 Usunięto załącznik "Wniosek o zatwierdzenie projektu org.
ruchu"

(Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:28 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:28 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:30 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:30Dodano załącznik "Wniosek o zatwierdzenie projektu org.
ruchu"
(Wojciech Kowolik)
13.06.2006 15:22 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
13.06.2006 09:18 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
06.12.2005 12:37 Edycja dokumentu (Zdzisław Długaj)
23.11.2005 10:17Dodano załącznik "Karta usługi - Uzyskanie zatwierdzenia
organizacji ruchu"
(Bartosz Pilny)
24.03.2005 10:57 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.03.2005 11:45 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.03.2005 11:43 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.03.2005 11:39 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.03.2005 11:35 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
03.03.2005 13:47 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
03.03.2005 13:22 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
02.03.2005 14:03 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
02.03.2005 13:34 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
07.12.2004 09:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
19.07.2004 15:39 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
19.07.2004 11:29 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.07.2004 15:20 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
01.07.2004 19:44 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1362