EK.524.2.64.2017

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 1817)

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: EK.524.2.64.2017

Rodzaj zadania publicznego
(art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

„Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików”.

Nazwa oferenta:
Rudzkie Towarzystwo Hokejowe Zryw Ruda Śląska.

Termin realizacji zadania:
03.04.2017 r. – 14.04.2017 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 3.150 złotych

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować w terminie do 30.03.2017 r.:
Jerzy Siwy - tel. 32-244-90-43
email: um_rk@ruda-sl.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.03.2017 17:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:23.03.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 17:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 99