AU.0006.1.2017

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska

 

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały nr PR.0007.48.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska

 

Zgodnie z art. 37a ustawy jw. rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące regulacji w ww. zakresie.

 

Wnioski można składać w terminie do dnia 12 maja 2017 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska,
    pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Nikodem – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3193

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.04.2017 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:10.04.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.04.2017 15:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 279