KO.6220.1.33.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353  z późniejszymi zmianami),

P O D A J E  S I Ę   D O   P U B L I C Z N E J   W I A D O M O Ś C I

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 4/2017 z dnia 15 maja 2017 r. znak KO.6220.1.33.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279,280, 281 i 287).

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6,  IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek wtorek, środa od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800  do godz. 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska - tel. (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00-10 wew. 4030.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:18.05.2017 16:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:18.05.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.05.2017 12:22