SI.2613.2.2017

Ogłoszenie

o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska innej samorządowej jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu, samorządowej instytucji kultury lub samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr SP.0050.1.72.2012 z dnia 23 listopada 2012 roku z późn. zm. Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Oferowane składniki rzeczowe majątku ruchomego są sprzętem używanym o różnym stopniu wyeksploatowania.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników majątku wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma, należy złożyć stosowny wniosek do Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie do 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 41-709.

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego,

  • wskazanie majątku ruchomego, o który występuje podmiot,

  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego, o którego przekazanie jednostka występuje,

  • oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agata Kaczmarczyk – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2401

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska innej samorządowej jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu, samorządowej instytucji kultury lub samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.05.2017 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Graliński
Data na dokumencie:22.05.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.05.2017 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 80