Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 7.8 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo, płatna w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 7 dni.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 4051

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Katarzyna Kuberek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 19:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.06.2016 14:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.12.2009 14:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2009 15:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.11.2009 09:57 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
04.11.2009 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.04.2009 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.02.2008 13:05 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
13.02.2008 13:03 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
22.01.2008 13:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.12.2007 09:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.10.2007 12:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2007 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2007 10:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2007 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2007 10:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek w sprawie
dofinansowania modernizacji systemów spalania paliw
stałych na potrzeby grzewcze w lokalach i budynkach
mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska " na
"Formularz"

(Bartosz Pilny)
04.10.2007 10:30 Usunięto załącznik "Karta usług"
(Bartosz Pilny)
24.01.2007 09:22 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 09:04 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 16:01 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 16:00 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.01.2007 15:27 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.01.2007 12:00 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:36 Dodano załącznik "Karta usług"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:36 Dodano załącznik "Wniosek w sprawie dofinansowania
modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby
grzewcze w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie
miasta Ruda Śląska "

(Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:34 Usunięto załącznik "KK-8.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
02.01.2007 11:33 Usunięto załącznik "K-KK-07.pdf"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
13.11.2006 10:35 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
13.11.2006 10:35 Dodano załącznik "K-KK-07.pdf"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
13.11.2006 10:33 Dodano załącznik "KK-8.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
13.09.2006 10:11 Usunięto załącznik "Wniosek o dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania z węglowego starego typu na inne
ekologiczne"

(Sabina Szczepanik - Tofil)
13.09.2006 10:10 Usunięto załącznik "Karta usług K-KK-07.pdf"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
23.05.2006 10:06 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.05.2006 10:05 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.05.2006 10:05Zmieniono tytuł załącznika z "K-KK-07.pdf" na "Karta
usług K-KK-07.pdf"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
23.05.2006 10:04 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
23.05.2006 10:02Dodano załącznik "K-KK-07.pdf"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 13:46 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 12:52 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 12:52Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania z węglowego starego typu na inne ekologiczne"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2006 12:51Usunięto załącznik "Wniosek o dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania z węglowego starego typu na inne
ekologiczne"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
13.04.2006 14:29 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
13.04.2006 14:29Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania z węglowego starego typu na inne ekologiczne"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
21.02.2006 14:24 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
21.02.2006 14:17 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
21.02.2006 13:27Usunięto załącznik "Karta usługi - Dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania z węglowego starego typu na inne,
ekologiczne"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
21.02.2006 13:27Usunięto załącznik "Regulamin - ogrzewanie.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
21.02.2006 13:27Usunięto załącznik "wniosek.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
22.11.2005 14:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2005 14:51Dodano załącznik "Karta usługi - Dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania z węglowego starego typu na inne,
ekologiczne"
(Bartosz Pilny)
05.05.2005 11:46 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
05.05.2005 11:45Dodano załącznik "wniosek.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
05.05.2005 11:45Dodano załącznik "Regulamin - ogrzewanie.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
05.05.2005 11:44Usunięto załącznik "wniosek.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
05.05.2005 11:44Usunięto załącznik "Regulamin - ogrzewanie.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
05.05.2005 11:38 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
05.05.2005 11:17 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
04.05.2005 15:26 Edycja dokumentu (Mariusz Pelak)
04.05.2005 13:01 Edycja dokumentu (Mariusz Pelak)
03.12.2004 09:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
10.11.2004 14:07 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.11.2004 13:57Dodano załącznik "wniosek.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
10.11.2004 13:57Dodano załącznik "Regulamin - ogrzewanie.doc"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
10.11.2004 13:56Usunięto załącznik "Wniosek w sprawie dofinansowania
modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby
grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na
terenie miasta Ruda Śląska"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
10.11.2004 13:56Usunięto załącznik "Regulamin dofinansowania modernizacji
systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze i
bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta
Ruda Śląska - Załącznik do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Nr 283/PM/03 z dnia 07.10.2003 roku"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
05.11.2004 09:35 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:49 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:46 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:45 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:43 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:38Zmieniono tytuł załącznika z "Regulamin dofinansowania
modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby
grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na
terenie miasta Ruda Śląska - Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Nr 283/PM/03 zdnia 07.10.2003 roku" na
"Regulamin dofinansowania modernizacji systemów spalania
paliw stałych na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i
budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska -
Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 283/PM/03 z
dnia 07.10.2003 roku"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:32Dodano załącznik "Wniosek w sprawie dofinansowania
modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby
grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na
terenie miasta Ruda Śląska"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
04.11.2004 12:32Dodano załącznik "Regulamin dofinansowania modernizacji
systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze i
bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta
Ruda Śląska - Załącznik do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Nr 283/PM/03 zdnia 07.10.2003 roku"
(Sabina Szczepanik - Tofil)
01.07.2004 19:59 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)