wersja do wydruku Bartosz Pilny 31.05.2017 15:06

Sprostowanie omyłki w ogłoszeniu: "Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (...)".

KGN.6871.1.000052.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu nr KGN.6871.1.000052.2016, KGN.6871.1.000050.2016 z dnia 4.05.2017 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi:

- nr 4961/213 o powierzchni 840 m2,

- nr 4968/213 o powierzchni 846 m2,

obręb Bielszowice, k.m. 3, KW GL1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:

4963/216 o powierzchni 367 m2, KW nr GL1S/00006378/0,

- 4964/213 o powierzchni 390 m2, KW nr GL1S/00007235/3 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, które opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.rudaslaska.bip.info.pl – w zakładce nieruchomości.

W treści ogłoszenia widnieje zapis:

 „ 5 a) dokonanie w terminie do dnia 6.06.2017 r. wpłaty wadium w wysokościach:           

- dla działki nr 4962/213 – 6.400,00 zł,

- dla działki nr 4968/213 – 6.500,00 zł”

a powinno być :

„5 a) dokonanie w terminie do dnia 6.06.2017 r. wpłaty wadium w wysokościach:            

- dla działki nr 4961/213 – 6.400,00 zł,

- dla działki nr 4968/213 – 6.500,00 zł.”

 

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łatka - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2231

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprostowanie omyłki w ogłoszeniu: "Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Kingi (...)".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:29.05.2017
Data publikacji:31.05.2017 15:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż