SP.0711.27.2017

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Przedmiot konsultacji:

nadanie nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej

Termin trwania:

od dnia 8 czerwca 2017 r. do dnia 20 czerwca 2017 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie Miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok,

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 322-449-000 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:07.06.2017 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Mejer
Data na dokumencie:08.06.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:28.06.2017 13:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 89