Podział nieruchomości
(zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta - budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek  - formularz 8.10 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- komplet dokumentacji wstępnego projektu podziału nieruchomości, który powinien zawierać:

a) po 1 egzemplarzu dla każdego ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych

b) 3 egzemplarze dla Urzędu

- aktualne odpisy z ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5A, w przypadku niezgodności księgi wieczystej z operatem ewidencji gruntów – dodatki do księgi parcel (wykaz synchronizacyjny).

- w przypadku podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność – zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na dokonanie podziału (z podaniem adresów zamieszkania).

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Uwagi

-  w oparciu o opinie Wydziału Dróg i Mostów oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury wydawane jest postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,

-  postanowienie to jest potrzebne uprawnionemu geodecie do prowadzenia prac geodezyjnych.

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017 poz.1257)

Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018 poz.121 z p.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.12.2004r. w sprawie i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 z 2004r. poz.2663)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5281

tel.: 322-449-078

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział nieruchomości - zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Weremczuk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.09.2020 10:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 542