Podział nieruchomości - zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Podział nieruchomości
(zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta - budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek  - formularz 8.10 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- komplet dokumentacji wstępnego projektu podziału nieruchomości, który powinien zawierać:

a) po 1 egzemplarzu dla każdego ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych

b) 3 egzemplarze dla Urzędu

- aktualne odpisy z ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5A, w przypadku niezgodności księgi wieczystej z operatem ewidencji gruntów – dodatki do księgi parcel (wykaz synchronizacyjny).

- w przypadku podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność – zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na dokonanie podziału (z podaniem adresów zamieszkania).

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Uwagi

-  w oparciu o opinie Wydziału Dróg i Mostów oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury wydawane jest postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,

-  postanowienie to jest potrzebne uprawnionemu geodecie do prowadzenia prac geodezyjnych.

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017 poz.1257)

Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018 poz.121 z p.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.12.2004r. w sprawie i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 z 2004r. poz.2663)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5281

tel.: 322-449-078

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział nieruchomości - zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Ewa Jarczewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.07.2018 17:18 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.11.2015 14:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2012 10:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2012 12:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 10:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:14 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
12.06.2008 11:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.12.2007 14:41 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 14:40 Usunięto załącznik "AG-14.pdf" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 14:40 Usunięto załącznik "AG-12.pdf" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 14:40 Usunięto załącznik "AG-11.pdf" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 14:39 Usunięto załącznik "K-AG-03.pdf" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 14:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.12.2007 11:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 11:24 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.01.2007 09:58 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.01.2007 09:52 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
02.01.2007 10:41 Usunięto załącznik "AG-14.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:41 Usunięto załącznik "AG-12.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:41 Usunięto załącznik "AG-11.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:40 Dodano załącznik "AG-14.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:40 Dodano załącznik "AG-12.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:40 Dodano załącznik "AG-11.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:40 Dodano załącznik "K-AG-03.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:40 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zezwolenie na
wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej"

(Rafał Frank)
12.12.2006 11:00 Dodano załącznik "AG-11.doc" (Rafał Frank)
12.12.2006 11:00 Usunięto załącznik "AG-11.doc" (Rafał Frank)
30.08.2006 11:25 Dodano załącznik "AG-11.doc" (Rafał Frank)
30.08.2006 11:25 Usunięto załącznik "AG-11.doc" (Rafał Frank)
30.08.2006 11:22 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
31.07.2006 11:57 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
07.04.2006 13:22Dodano załącznik "AG-14.doc" (Rafał Frank)
07.04.2006 13:22Dodano załącznik "AG-12.doc" (Rafał Frank)
04.04.2006 15:29 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 15:28Usunięto załącznik "formularz" (Rafał Frank)
04.04.2006 15:28Dodano załącznik "AG-11.doc" (Rafał Frank)
23.11.2005 12:25Dodano załącznik "Karta usługi - Zezwolenie na
wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej"
(Bartosz Pilny)
19.09.2005 11:55 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 10:06Dodano załącznik "formularz" (Rafał Frank)
14.04.2005 10:05Usunięto załącznik "formularz1.doc"
(Rafał Frank)
03.12.2004 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:07 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)