KD.7013.1.2017.JO

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

„ROZBUDOWA ULICY JANASA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ”

 

Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 39 ust 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej „Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydział Dróg i Mostów
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

 

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami
    lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
    z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Urząd Miasta Ruda Śląska informuje, ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b – Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska www.rudaslaska.bip.info.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl

 

Dodatkowych informacji udziela:
Jacek Otrębski - tel. 322-449-000 do 010 wew. 1270

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o planowanej inwestycji: "Rozbudowa ul. Janasa w Rudzie Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.06.2017 15:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Mikołajek-Wałach
Data na dokumencie:14.06.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.06.2017 15:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 57