MOPS.ZOP.OW.3.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art.18a ust. 1 pkt 1)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

UNIEWAŻNIA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Tytuł zadania:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Na otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, ogłoszony w dniu 25 maja 2017 roku,  nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Starowicz - tel. 32-344-03-23 wew. 333

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.06.2017 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:28.06.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.06.2017 09:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 96