Zatwierdzenie podziału nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta - budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek  - formularz 8.10 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- Komplet dokumentacji podziału nieruchomości, który powinien zawierać:

a) po 1 egzemplarzu dla każdego ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych

b) 2 egzemplarze dla Urzędu

c) po 1 egzemplarzu dla każdej księgi wieczystej

- Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 14 dni.

Uwagi

- wydanie decyzji o zatwierdzeniu podziału poprzedza procedura opisana w katalogu 8.10

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dania otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017 poz.1257)

Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018 poz.121 z p.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.12.2004r. w sprawie i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 z 2004r. poz.2663)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5281

tel.: 322-449-078

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie podziału nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Bania
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:02.07.2018 17:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 121