Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta - budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek  - formularz 8.10 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- Komplet dokumentacji podziału nieruchomości, który powinien zawierać:

a) po 1 egzemplarzu dla każdego ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych

b) 2 egzemplarze dla Urzędu

c) po 1 egzemplarzu dla każdej księgi wieczystej

- Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Do 14 dni.

Uwagi

- wydanie decyzji o zatwierdzeniu podziału poprzedza procedura opisana w katalogu 8.10

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dania otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017 poz.1257)

Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018 poz.121 z p.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.12.2004r. w sprawie i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 z 2004r. poz.2663)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5281

tel.: 322-449-078

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie podziału nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Elżbieta Bania
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.07.2018 17:20 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.11.2015 14:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2012 10:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2012 12:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 11:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 10:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:17 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 11:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.12.2007 13:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.12.2007 12:53 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 12:52 Usunięto załącznik "AG-14.pdf" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 12:52 Usunięto załącznik "AG-03.pdf" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 12:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.12.2007 11:31 Usunięto załącznik "K-AG-08.pdf" (Bartosz Pilny)
27.12.2007 11:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.12.2007 11:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 11:44 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.01.2007 11:41 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
02.01.2007 13:08 Usunięto załącznik "AG-14.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 13:08 Usunięto załącznik "AG-3.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 13:08 Dodano załącznik "AG-14.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 13:08 Dodano załącznik "AG-03.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 13:08 Dodano załącznik "K-AG-08.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 13:07 Usunięto załącznik "Karta usługi - Nadanie numeru
porządkowego dla nieruchomości, potwierdzenie nadania
numeru porządkowego dla budynku lub nieruchomości"

(Rafał Frank)
12.12.2006 11:02 Dodano załącznik "AG-3.doc" (Rafał Frank)
12.12.2006 11:02 Usunięto załącznik "AG-3.doc" (Rafał Frank)
31.07.2006 11:43 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
31.07.2006 11:38 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
31.07.2006 11:36 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
31.07.2006 11:32 Usunięto załącznik "AG-15.doc" (Rafał Frank)
25.07.2006 14:03 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
07.04.2006 13:29Dodano załącznik "AG-15.doc" (Rafał Frank)
07.04.2006 13:29Dodano załącznik "AG-14.doc" (Rafał Frank)
04.04.2006 15:22Usunięto załącznik "formularz" (Rafał Frank)
04.04.2006 15:22Dodano załącznik "AG-3.doc" (Rafał Frank)
23.11.2005 12:39Dodano załącznik "Karta usługi - Nadanie numeru
porządkowego dla nieruchomości, potwierdzenie nadania
numeru porządkowego dla budynku lub nieruchomości"
(Bartosz Pilny)
19.09.2005 11:45 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 09:55 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 09:55Dodano załącznik "formularz" (Rafał Frank)
14.04.2005 09:54Usunięto załącznik "formularz5.doc"
(Rafał Frank)
03.12.2004 09:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:12 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)