Zatwierdzenie podziału nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta - budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6


Wymagane dokumenty

- wniosek  - formularz 8.11 (dostępny jest również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- Komplet dokumentacji podziału nieruchomości, który powinien zawierać:

a) po 1 egzemplarzu dla każdego ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych

b) 2 egzemplarze dla Urzędu

c) po 1 egzemplarzu dla każdej księgi wieczystej

- Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty
Bez opłat.


Termin załatwienia
Do 14 dni.


Uwagi

- wydanie decyzji o zatwierdzeniu podziału poprzedza procedura opisana w katalogu 8.10.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dania otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

Ustawa z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz.735),

Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020, poz.1990 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.12.2004 r. w sprawie i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 z 2004, poz. 2663)


Kontakt

tel.: 322 449 000 do 010, wew. 5281

tel.: 322 449 078

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie podziału nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:08.06.2021 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Weremczuk
Data na dokumencie:08.06.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:08.06.2021 08:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 385