MOPS 1/ZOP/2017

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817)

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Nr oferty:

1/ZOP/2017

Rodzaj zadania publicznego:

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„Zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Siła w działaniu

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

41-703 Ruda Śląska, ul. Stara 25a/4.

Termin realizacji zadania:

04.09.2017r. do  30.11.2017r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 10 000,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować w terminie do 11.08.2017 roku do:

Beata Matan - tel. 32 344 03 23 wew. 333 lub na email: istarowicz@mops.rsl.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną -Siła w działaniu".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:04.08.2017 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.08.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:08.08.2017 15:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 119