wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.08.2017 13:37

Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej

SP.0711.34.2017

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

 

Przedmiot konsultacji:
zmiana nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej

Termin trwania:
od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zakres konsultacji:
projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:
opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:
protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.08.2017
Data publikacji:16.08.2017 13:37