Uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych w trybie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- dokumenty potwierdzające dotychczasowe prawo zarządu wymienione w § 4 ust.1 pkt.1 do pkt.10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.02.1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu,

- odpis z księgi wieczystej,

- materiały przewłaszczeniowe,

- mapa sytuacyjno-ewidencyjna w skali 1:1000,

- dokumenty potwierdzające wybudowanie lub nabycie ze środków własnych obiektów budowlanych wymienionych w § 8,§ 9 wyżej cyt. rozporządzenia,

- akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, komunalnego,

- statut,

- aktualny wypis z KRS.

 

Opłaty

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

 

Termin załatwienia

Od 6 miesięcy do 1 roku, w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości powyższy termin może ulec przedłużeniu.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

 

Kontakt

tel.  322-449-000 do 010 wew. 2161

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych w trybie art. 200
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.10.2015 14:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 385