KO.6220.1.46.2016           

OBWIESZCZENIE

              Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r., poz. 1257) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Ruda Śląska zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń  na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, że pismami z 4 września 2017 r. znak KO.6220.1.46.2016  wystąpiono w trybie:

  • art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji  do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58,
  •  art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej o wydanie opinii dot. warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy, w tym z treścią ww. pism można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 800 – 1600, w czwartek od godz. 800 do godz.1800 i w piątek  od godz.  800 – 1400.

Jednocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  jego publicznego ogłoszenia.

Bliższych informacji udziela Pani Leokadia Masłowska tel.(32) 244 90  63 lub 244 90 00 – 10 wew.4030.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokumentacja do wglądu w spr. "Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.09.2017 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Eugeniusz Malinowski
Data na dokumencie:05.09.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:07.09.2017 11:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 76