SP.0711.38.2017 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

Przedmiot konsultacji:

pozbawienie drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania

Termin trwania:

od dnia 13 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:12.09.2017 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:13.09.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:04.10.2017 10:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 83