KO.6341.52.2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 112) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 7 września 2017 r. uzupełnionym protokołem z dnia 12 września 2017 r., Przedsiębiorstwa Fabryka Przestrzeni Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 12, reprezentowanej przez Pana Tomasza Sikora - Pracownika WTP EKO przy ul. Żurawia 1 w Zabrzu, działającego na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa z dnia 29 sierpnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 5 szt. studni chłonnych na terenie działki o nr 1622/138 oraz przebudowę rowu na działkach o nr 1622/138 oraz 1621/213 obręb Ruda w Rudzie Śląskiej.

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Smółka – tel. 32-244-90-00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych: 5 szt. studni chłonnych na terenie działki o nr 1622/138 oraz przebudowę rowu na działkach o nr 1622/138 oraz 1621/213 obręb Ruda w Rudzie Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.09.2017 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:14.09.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.09.2017 14:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 74