KO.6341.53.2017

INFORMACJA

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w nawiązaniu do art. 122 ust. 1 pkt. 11, oraz art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 06.09.2017 r., (data wpływu do tut. Urzędu 11.09.2017 r.) uzupełnionym protokołem z dnia 14.09.2017 r., Pana Leszka Kamińskiego właściciela firmy Euro-Eko-Pol w Katowicach przy ul. J. Heweliusza 21, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.08.2017 r., udzielonego przez Pana Mirosława Kacprzak posiadającego pełnomocnictwo udzielone w dniu 05.12.2013 r., przez wspólników spółki cywilnej Pro-Dym s.c. K. Kacprzak & J. Mazurek - Wytwórnia musztardy i majonezu w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła 31, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła 31.

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Smółka - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła 31".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.09.2017 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:18.09.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.09.2017 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 85