KO.6341.49.2017

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 20 września 2017 r., znak WE.6341.29.2017.JB dot. wszczęcia na wniosek Pana Radosława Mencfel, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Drog-Men”, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32, działającego z upoważnienia i na rzecz Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  • Wykonanie urządzenia wodnego: przebudowę rowu poprzez wykonanie wylotu  WL1
  • Szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem WL1 kanalizacji deszczowej DN 600 do rowu,

w związku z realizacja inwestycji: Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin w Rudzie Śląskiej.

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Smółka - tel. 32 244-90-00 do 010 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin w Rudzie Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.09.2017 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:25.09.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.12.2017 15:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 98