Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- dokumenty potwierdzające przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny),

- dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości wywłaszczonej (postanowienie o nabyciu spadku po byłych właścicielach nieruchomości).

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku braku innych przeszkód (np. konieczności dokonania podziału nieruchomości).

 

Uwagi

- w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca wypłacone zwaloryzowane odszkodowanie lub nieruchomość zamienną przyznaną w ramach odszkodowania.

- w przypadku, gdy stroną postępowania o zwrot nieruchomości jest gmina lub powiat, Prezydent Miasta na prawach powiatu wykonujący zadnia z zakresu administracji rządowej podlega wyłączeniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej służy odwołanie do Wojewody Śląskiego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 2162

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Duńska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.10.2015 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 382