SP.0711.44.2017

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Przedmiot konsultacji:

zmiana uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska

Termin trwania:

od dnia 10 października 2017 r. do dnia 18 października 2017 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Rudy Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:10.10.2017 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Mejer
Data na dokumencie:10.10.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:30.10.2017 12:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 107