KO.6341.55.2017

INFORMACJA

     Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 04.10.2017 r., znak RSL/1_6/17 Pana Krzysztofa Bawełkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA BUDOWLANA „BAWEŁKIEWICZ” KRZYSZTOF BAWEŁKIEWICZ z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Rudzie Śląskiej przy ulicy Burszki nr 34, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji rowu na działce o nr 3995/149 w Rudzie Śląskiej, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa odwodnienia nieruchomości położonej na stronie północnej ulicy Edmunda Kokota i wschodniej ulicy Partyzantów w Rudzie Śląskiej.” W dniu 11.10.2017 r. informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol - tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie likwidacji rowu na działce o nr 3995/149 w Rudzie Śląskiej, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa odwodnienia nieruchomości położonej na stronie północnej ulicy Edmunda Kokota i wschodniej ulicy Partyzantów w Rudzie Śląskiej”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.10.2017 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:09.10.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:11.10.2017 15:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 92