ZOP.0901.353.2017.BM

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)

 

Ruda Śląska, dnia: 13 października 2017 roku

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

 

Nr oferty:

2/ZOP/2017

 

Rodzaj zadania publicznego: zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 w roku 2017 (magazyn w dzielnicy Bykowina)”.

 

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka” w Rudzie Śląskiej

41-705 Ruda Śląska, ul. Wita Stwosza 2

 

Termin realizacji zadania:

od 23 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 2 600,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, osoba do kontaktu:  Izabela Starowicz tel. 32 344 03 23 wew. 333
lub na email: istarowicz@mops.rsl.pl, w terminie do 20.10.2017 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 w roku 2017 (magazyn w dzielnicy Bykowina)”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:13.10.2017 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:13.10.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:13.10.2017 15:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 88