KO.6341.61.2017

INFORMACJA

        Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 11.10.2017 r., uzupełnionym protokołem z dnia 12.10.2017 r.  Pani Barbary Śliwińskiej – Łój oraz Pana Wiesława Łój wspólników spółki cywilnej - Technika Filtracji RUDFIL S.C. przy ulicy Moniuszki 5 w Rudzie Śląskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu poprzez jego zarurowanie (przepust rurowy Ø 400) w związku z planowanym wykonaniem zjazdu z ulicy Górnośląskiej na działkę o numerze geodezyjnym 1606/207 w Rudzie Śląskiej. W dniu 16.10.2017 r. informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została umieszczona na tablicy ogłoszeń.

 

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol – tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie przebudowy rowu poprzez jego zarurowanie (przepust rurowy Ø 400) w związku z planowanym wykonaniem zjazdu z ulicy Górnośląskiej na działkę o numerze geodezyjnym 1606/207 w Rudzie Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:16.10.2017 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:12.10.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.10.2017 08:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 74