Nabycie nieruchomości własności Miasta lub Skarbu Państwa (tryb przetargowy)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 4.2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- odręczny szkic sytuacyjny – w przypadku nieznajomości numeru działki.

 

Opłaty

Cena nieruchomości plus koszty zawarcia umowy (opłata notarialna, opłata sądowa).

 

Termin załatwienia

- do 4 miesięcy - informacja o negatywnym załatwieniu wniosku (dot. mienia gminy),

- do 6 miesięcy - informacja o negatywnym załatwieniu wniosku (dot. mienia Skarbu Państwa),

- do 24 miesięcy od daty wyznaczenia nieruchomości do zbycia.

 

Uwagi

- zabudowane i niezabudowane nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, jeżeli zostały wyznaczone do zbycia przez Prezydenta Miasta reprezentującego Miasto w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

- wyznaczenie nieruchomości Skarbu Państwa wymaga uzyskania uprzedniej zgody Wojewody,

- postępowanie kończy zawarcie umowy w formie aktu notarialnego z osobą wyłonioną w drodze przetargu.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Kodeks cywilny.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2230 lub 2231

tel. 322-487-563

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabycie nieruchomości własności Miasta lub Skarbu Państwa (tryb przetargowy).
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 09:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 549