KO.6220.1.20.2017

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 października 2017 r. znak WOOŚ.4260.12.2017.KM.11 dot. zawiadomienia stron postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”, że :

  1. postanowieniem z 11 października 2017 r. znak WOOŚ.4260.12.2017.KM.10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa obwodnicy drogowej Kochłowic w Rudzie Śląskiej”,
  2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia nie zostanie wydana w terminie, o którym mowa w art.35 § 3 Kpa.

Powyższe spowodowane jest koniecznością zebrania materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji tj. dokumentów, o których mowa w art. 74 ust.1 pkt 6 ustawy ooś, na zasadach określonych w art.74 ust.1b tej ustawy oraz koniecznością zawiadomienia stron postępowania o czynnościach organu za pomocą obwieszczeń, w tym o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania żądanej decyzji i możliwości zapoznania się z całością zgromadzonych akt w sprawie. W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 grudnia 2017 r. Podany wyżej termin nie jest ostatecznym terminem załatwienia sprawy i może ulec zmianie.

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel. 32-244-90-63 lub 32-244-90-00 do 10 wew. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.10.2017 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:17.10.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.12.2017 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 189