Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała utraciła moc obowiązującą uchwałą Nr PR.0007.160.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2020 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała zmieniająca uchwałę nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Rady Miejskiej
Informację opublikował:Marta Bilska-Meder
Data publikacji:26.10.2017 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.10.2017
Informację aktualizował:Marzena Krzyszczuk
Data aktualizacji:04.01.2021 12:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 118