KO.6341.63.2017

INFORMACJA

     Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami) informuję, że w związku z wnioskiem z dnia 16.10.2017 r. znak EU/3469/MW/2017 (data wpływu do Urzędu: 23.10.2017 r.) firmy Jerenimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5, reprezentowanej przez Pana Leszka Kamińskiego właściciela Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlano-Usługowo-Handlowego EURO-EKO-POL LESZEK KAMIŃSKI w Katowicach przy ulicy Jana Heweliusza 21, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 09.10.2017 r. , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do potoku Bielszowickiego w km 13+707, istniejącym wylotem Ø 315, wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych oraz połaci dachowej pawilonu handlowego BIEDRONKA zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej 4.

    W dniu 26.10.2017 r. informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol - tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie do potoku Bielszowickiego w km 13+707, istniejącym wylotem Ø 315, wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych oraz połaci dachowej pawilonu handlowego BIEDRONKA zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej 4"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.10.2017 17:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:24.10.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:26.10.2017 17:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 81