wersja do wydruku Bartosz Pilny 02.11.2017 12:22

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sikorek - wywieszenie wykazu

KGA.6845.5.18.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sikorek.

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sikorek przeznaczona jest część nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym: 1718/11, obręb Bykowina, karta mapy 1, księga wieczysta GL1S/00021335/8 o powierzchni całkowitej 25 214 m2, 7.2-626, obręb Bykowina, karta mapy 2, księga wieczysta GL1S/00031156/2 o powierzchni całkowitej 7701 m2

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska część nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczona jest symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy, w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r. z późn.zm.

 Stawka czynszu za 1 m2  gruntu pod ogródki rekreacyjne zabudowane:

- altaną drewnianą wynosi 0,40 zł/m2 + należny podatek VAT,

- altaną murowaną wynosi 0,60 zł/m2 + należny podatek VAT,

- altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wynosi 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

- altanką wzniesioną z innych materiałów 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

- innymi obiektami o charakterze gospodarczym 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

- stawka czynszu za grunt pod ogródki rekreacyjne niezabudowane altaną wynosi 0,60 zł/m2 + należny podatek VAT,

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 02.11.2017 r. do dnia 24.11.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Gryszka, Bogdan Goleśny, tel.: 32 244 90 00, wew. 2381

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sikorek - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Bogdan Skrzyposzek
Data na dokumencie:31.10.2017
Data publikacji:02.11.2017 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż