PZ.6740.206.2013

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

              Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam,

że w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.26.2013 z dnia 14.03.2015 r., uchylającą w części (punkt 6 w części odnoszącej się do działki nr 1826/114 oraz załącznik graficzny nr 1 do zaskarżonej decyzji w zakresie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1826/114) i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 389-13 z dnia 19.07.2013 r. (znak sprawy PZ.6740.206.2013) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działki o oznaczeniu geodezyjnym przed projektowanym podziałem 360/110, 1818/111, 1828/112, 361/110, 1830/123, 1825/133, 1823/95, 1821/111, 1320/95, 722/129, 1973/107, 671/132, 2100/123, 2102/123, 1974/107, 874/96, 1835/95,  1826/114, 1972/107, 1989, 784/109, 830/133, 1824/133, 1820/111, 1822/95, 1323/95, 1832/95, 1834/95, 1321/95)”, wydaną dla Zarządcy Dróg Publicznych – Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej,

toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w zakresie nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 1826/114”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 02.11.2017 r. do dnia 15.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

 

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Biały - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3201

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w zakresie nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 1826/114 (...)"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.11.2017 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:27.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.11.2017 12:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 69