Narady Koordynacyjne

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta – budynek „A”, plac Jana Pawła II 6

- Biuro Geodety Miasta – parter, pok. 31

- Biuro Obsługi Mieszkańców parter, hol główny

Dokumenty wymagane

-  wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – formularz 8.4

- propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta w co najmniej dwóch egzemplarzach

- w przypadku gdy wnioskodawca działa w imieniu inwestora, pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu – formularz 8.12

Dokumenty dodatkowe (niewymagane)

- propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w wersji elektronicznej (format DXF lub DWG wersja 2000)

- orientacja

- warunki techniczne

- wywiady branżowe

Termin załatwienia

Termin narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku z planem sytuacyjnym

 

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2017.2101 tj. z dnia 2017.11.14)

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2017.2101 tj. z dnia 2017.11.14)

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5031   (Formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę”)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Narady koordynacyjne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.07.2018 09:54