Narady koordynacyjne


Narady Koordynacyjne

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta – budynek „A”, plac Jana Pawła II 6

- Biuro Geodety Miasta – parter, pok. 31

- Biuro Obsługi Mieszkańców parter, hol główny

Dokumenty wymagane

-  wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – formularz 8.4

- propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta w co najmniej dwóch egzemplarzach

- w przypadku gdy wnioskodawca działa w imieniu inwestora, pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu – formularz 8.12

Dokumenty dodatkowe (niewymagane)

- propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w wersji elektronicznej (format DXF lub DWG wersja 2000)

- orientacja

- warunki techniczne

- wywiady branżowe

Termin załatwienia

Termin narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku z planem sytuacyjnym

 

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2017.2101 tj. z dnia 2017.11.14)

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2017.2101 tj. z dnia 2017.11.14)

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5031   (Formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę”)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Narady koordynacyjne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.07.2018 09:54 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2018 09:54 Dodano załącznik "zał - Terminy narad koordynacyjnych
2018.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2018 09:54 Usunięto załącznik Regulamin ZUDP - zarz_40-2011.pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2018 08:25 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.07.2018 08:23 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.11.2015 14:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.01.2015 12:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.03.2013 13:06 Dodano załącznik "Regulamin ZUDP" (Bartosz Pilny)
31.01.2013 09:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2012 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2010 13:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2010 15:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 12:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:06 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 11:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.06.2008 11:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2008 12:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2008 15:28 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
19.03.2008 15:27 Usunięto załącznik "AG-17.pdf" (Bartosz Pilny)
06.12.2007 11:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 12:28 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
02.01.2007 09:08 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
02.01.2007 09:08 Usunięto załącznik "AG-17.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 09:08 Dodano załącznik "AG-17.pdf" (Rafał Frank)
05.06.2006 15:12 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 15:15Usunięto załącznik "formularz" (Rafał Frank)
04.04.2006 15:15Dodano załącznik "AG-17.doc" (Rafał Frank)
15.09.2005 11:39 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
15.09.2005 11:28 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
15.09.2005 10:07 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
15.09.2005 09:51 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 09:39Dodano załącznik "formularz" (Rafał Frank)
14.04.2005 09:39Usunięto załącznik "Druk.doc" (Rafał Frank)
03.12.2004 09:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:28 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)