Bartosz Pilny 03.11.2017 15:48 wersja do wydruku

AGR.6844.1.2.2013

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz Szkole Podstawowej Nr 2

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.    z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, własności Gminy Ruda Śląska, położonych przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej, które zostaną użyczone na czas oznaczony – do czasu ustanowienia trwałego zarządu.

  1. Przedmiotem użyczenia są nieruchomości położone przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej, oznaczone jako działki nr:

- 1121/83 o pow. 0.2916 ha  k. m. 1, obręb Bykowina, KW Nr Gl1S/00041286/5

- 1125/83 o pow. 0.0031 ha, k. m. 1, obręb Bykowina, KW Nr Gl1S/00041286/5

- 1128/83 o pow. 2.0788 ha, k. m. 1, obręb Bykowina, KW Nr GL1S/00005916/7

-  224/84 o pow. 0.0460 ha, k. m. 1, obręb Bykowina, KW Nr GL1S/00005916/7

- 1135/85 o pow. 0.0789 ha, k. m. 1, obręb Bykowina, KW Nr GL1S/00005916/7

- 1390/88 o pow. 0.3881 ha, k. m. 1, obręb Bykowina, KW Nr GL1S/00005916/7

- 1376/88 o pow. 0.6446 ha, k. m. 1, obręb Bykowina, KW Nr GL1S/00005916/7

      zabudowane budynkiem szkoły, budynkiem kontenerowym oraz boiskami sportowymi, w tym dwoma boiskami wybudowanymi w ramach programu: „Moje boisko Orlik 2012” oraz pumptrack – tor do jazdy rowerem.

  1. Wyżej opisane nieruchomości położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem UP1 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej.
  2. Wyżej opisane nieruchomości użyczone zostaną na czas oznaczony – do czasu ustanowienia trwałego zarządu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Wyplera, na cele statutowe.

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  w na okres od dnia ………………………….............…… do dnia …………………...................…………..

 

opracował:  Dariusz Żywna (tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 2150)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Użyczenie 7-miu nieruchomości przy ul. Gwareckiej - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.11.2017 15:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Duńska
Data na dokumencie:03.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:03.11.2017 15:48