KO.6220.1.23.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),

P O D A J E  S I Ę   D O   P U B L I C Z N E J   W I A D O M O Ś C I

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2017 z dnia 31 października 2017 r. znak KO.6220.1.23.2017 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wodociągu Dn1000 Czarny Las – Bytom w rejonie  ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek wtorek, środa od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800 do godz. 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela Leokadia Masłowska tel. 32-244-90-63 lub 32-244-90-00 do 10 wew. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „„Modernizacja wodociągu Dn1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.11.2017 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:02.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.11.2017 13:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 81