KO.6341.54.2017

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 31 października 2017 r., ZSE.6341.4.2017 dot. wszczęcia na wniosek Pana Tomasza Świderskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektów Komunikacji Lądowej  „Trasa”, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kolistej 6a/6, działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 11 stycznia 2017 r., udzielonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotu WL1 do rowu przebiegającego w rejonie ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem odcinka rowu oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu, w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej”.

Dodatkowych informacji udzielaja: Sabina Smółka - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotu WL1 do rowu przebiegającego w rejonie ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem odcinka rowu oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu, w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.11.2017 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:08.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.12.2017 15:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 91