ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

lub

składanie wniosku w postaci elektronicznej po przez:

- podpisanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną,

 - profil zaufany EPUAP,

- na adres skrzynki e-mail: geodezja@ruda-sl.pl – wyłącznie wnioski podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym

Wymagane dokumenty:

- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

lub

- wniosek – formularz 8.3 – Zgłoszenie pracy geodezyjnej

- załącznik z zakresem opracowania, określony za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera

(formularze dostępne również w katalogu „Jak załatwić sprawę”)

 

Opłaty:

Stawki zróżnicowane – opłata zgodnie z załącznikiem nr 1 tabeli nr 16 a do Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.), wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, pater pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Ban Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska


Termin załatwiania:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty

 

Tryb odwoławczy:

art. 40 f ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.)
 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydania licencji (Dz.U. z 2020, poz. 1372)

 

Kontakt:

Tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 5260

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Weremczuk
Data na dokumencie:26.08.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 10:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 539