Zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

lub

Biuro Geodety Miasta - parter, pok. 26

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-   wniosek – formularz 8.3

-   załącznik z zakresem opracowania,

(formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

Opłaty

Stawki zróżnicowane – opłata zgodnie z załącznikiem do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2017.2101 t.j.) z dn. 14.11.2017, wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, parter pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Uwagi

w przypadku wykonywania podziałów nieruchomości wymagany jest numer postanowienia,

-  przy pomiarach powykonawczych sieci uzbrojenia wymagany jest numer ZUDP.

Tryb odwoławczy

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017) art. 40 f ust. 1, 2, 3, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*Dz.U.2014 poz. 924 z 08.07.2014)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917 z dn. 09.07.2014r)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5250

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.07.2018 17:10 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.11.2015 14:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 14:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2012 10:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2010 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 12:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:04 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 11:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.06.2008 11:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2008 12:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2008 15:26 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
19.03.2008 15:25 Usunięto załącznik "AG-16.pdf" (Bartosz Pilny)
06.12.2007 11:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 12:27 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
02.01.2007 12:03 Usunięto załącznik "AG-16(byłe 25).doc"
(Rafał Frank)
02.01.2007 12:03 Dodano załącznik "AG-16.pdf" (Rafał Frank)
04.04.2006 15:14Usunięto załącznik "formularz1.doc"
(Rafał Frank)
04.04.2006 15:14Dodano załącznik "AG-16(byłe 25).doc"
(Rafał Frank)
15.09.2005 11:25 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
03.12.2004 09:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:31 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)