Zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

lub

Biuro Geodety Miasta - parter, pok. 26

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-   wniosek – formularz 8.3

-   załącznik z zakresem opracowania,

(formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

Opłaty

Stawki zróżnicowane – opłata zgodnie z załącznikiem do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2017.2101 t.j.) z dn. 14.11.2017, wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, parter pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Uwagi

w przypadku wykonywania podziałów nieruchomości wymagany jest numer postanowienia,

-  przy pomiarach powykonawczych sieci uzbrojenia wymagany jest numer ZUDP.

Tryb odwoławczy

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017) art. 40 f ust. 1, 2, 3, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*Dz.U.2014 poz. 924 z 08.07.2014)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917 z dn. 09.07.2014r)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5250

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:02.07.2018 17:10