ZOP.0901.412.2017.IS

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)

           

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Nr oferty:
5/ZOP/2017

Rodzaj zadania publicznego: zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
„Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje
”.

Nazwa oferenta:
Ośrodek Święta Elżbieta

41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 30

Termin realizacji zadania:
od 27 listopada 2017 roku do  22 grudnia 2017 roku.

Wysokość środków publicznych: 6 000,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, osoba do kontaktu:  Izabela Starowicz tel. 32 344 03 23 wew. 333 lub na email: istarowicz@mops.rsl.pl, w terminie do 24.11.2017 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.11.2017 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:17.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:17.11.2017 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 104