KO.6341.59.2016

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Świętochłowic z dnia 14 listopada 2017 r., znak EGO.6341.11.1.2017.IG  dot. wszczęcia na wniosek strony tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Ewa Juchnowska – BioOperat, ul. Sienkiewicza 112/5, Wrocław, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  • Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Styczyńskiego w Rudzie Śląskiej do ziemi (rowu)

Postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego prowadzone jest na podstawie postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach NO/021-W-188/17/19417 z dnia 20 października 2017 r., w sprawie wyłączenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska  z prowadzenia postepowania i wyznaczenia Prezydenta Miasta Świętochłowice do wydania ww. pozwolenia.

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Smółka - tel. 32 244-90-00 do 010 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Styczyńskiego w Rudzie Śląskiej do ziemi (rowu)"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.11.2017 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:21.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.12.2017 15:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 105