KO.6341.66.2017

INFORMACJA

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 04.11.2017 r., uzupełnionym pismem z dnia 20.11.2017 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka nr 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Kłak przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą I- Projekt Łukasz Kłak w Gliwicach przy ul. Gdańskiej 17/2, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.03.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Kłodnicy projektowaną siecią gazową śr/c w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Solidarności, w związku z realizacją zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej”.

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Smółka - tel. 32 244 90 00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.11.2017 09:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:21.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.11.2017 09:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 74