SP.0711.75.2017

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

Przedmiot konsultacji:

określenie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska

Termin trwania:

od dnia 22 listopada 2017 r. do 29 listopada 2017 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

W dniu 24.11.2017 r. Prezydent Miasta wniósł autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
Z treści projektu usunięto zapis:

"§ 29. Przepis § 4 ust. 2 pkt a) w zakresie ograniczenia metrażu zamieszkiwanego lokalu nie dotyczy wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały."

Treść nowego projektu uchwały została przedstawiona w załączonej autopoprawce do projektu uchwały.

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół zawierający informację o przedmiocie, terminie oraz wynikach konsultacji publikowany jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:22.11.2017 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:22.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:13.12.2017 13:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 105