AU.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        

Na podstawie art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

że na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Cywińskiego, wspólnika firmy Pracownia Projektowa Omega – Projekt A. Cywiński, K. Baron Spółka Jawna, z siedzibą w Tychach przy ul. Topolowej 1, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN oraz linii kablowej nN

na działkach o ozn. geod. 1034/5, 1035/5, 1030/5, 1033/5,

 położonych w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze,

w ramach zadania „budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego dla Urzędu Miasta Ruda Śląska”

 

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie lub wnieść uwagi, w siedzibie  Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 320), pod adresem: plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w godzinach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do środy w godzinach: 8:00-16:00, czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-14:00).

 

Informację przygotowała: Magdalena Żegleń – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3193

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN oraz linii kablowej nN na działkach o ozn. geod. 1034/5, 1035/5, 1030/5, 1033/5, położonych w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.11.2017 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:23.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.11.2017 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 48