Zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Geodety Miasta - parter, pok. 25

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

Opłaty

17 zł. – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w noszona w kasie Urzędu – budynek „A”, parter pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwiania

Do 10 dni roboczych.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017)

Ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017 poz.1257)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5033

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:02.07.2018 17:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 342