Potwierdzenie położenia nieruchomości lub zmiany nazwy ulicy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta - budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 8.9 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oryginał aktualnej księgi wieczystej (do zwrotu).

 

Opłaty

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, wnoszona w kasie Urzędu Miasta (budynek „A” – pok. 13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 7 dni.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017 poz.1257)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5281

tel.: 322-449-078

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Potwierdzenie położenia nieruchomości lub zmiany nazwy ulicy
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Weremczuk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.09.2020 10:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 799