AU.6743.5.66.2017

Na podstawie art. 30a pkt 1) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w dniu 06.12.2017 r. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dokonało zgłoszenia „przebudowy sieci elektroenergetycznych i kanalizacji kablowej” – budowy nowych odcinków sieci, zlokalizowanej w rejonie ulicy Karola Bytomskiego w Rudzie Śląskiej, dz. nr 1455/27, 1689/31, 2702/27, 2692/26, 656/25 i 2703/27.

----------------------------------------------

AU.6743.5.66.2017

Na podstawie art. 30a pkt 2) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w stosunku do zgłoszenia z dnia 06.12.2017 r., „przebudowy sieci elektroenergetycznych i kanalizacji kablowej” – budowy nowych odcinków sieci, zlokalizowanej w rejonie ulicy Karola Bytomskiego w Rudzie Śląskiej, dz. nr 1455/27, 1689/31, 2702/27, 2692/26, 656/25 i 2703/27, w dniu 16.01.2018 r. wniesiony został sprzeciw.

----------------------------------------------

AU.6743.5.66.2017

Prezydent Miasta informuje, że Wojewoda Śląski, decyzją z dnia 20.03.2018 r., uchylił zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z dnia 16.01.2018 r., w całości i orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia „przebudowy sieci elektroenergetycznych i kanalizacji kablowej”, zlokalizowanej w rejonie ulicy Karola Bytomskiego w Rudzie Śląskiej, dz. nr 1455/27, 1689/31, 2702/27, 2692/26, 656/25 i 2703/27.

Dodatkowych informacji udziela: Adrian Mrozek - tel.: 32 244 90 00 do 10 wew.: 3203

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia - ul. K.Bytomskiego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.12.2017 17:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:07.12.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:05.04.2018 18:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 236