SP.0711.78.2017

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

Przedmiot konsultacji:

przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii

Termin trwania:

od dnia 11 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.12.2017 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:11.12.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:22.12.2017 13:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 119