Obsługa rzeczoznawców majątkowych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

lub

Biuro Geodety Miasta

– parter, pok. 25, 26 (wystąpienie o wgląd do aktów notarialnych)

- parter, pok. 31 (wystąpienie o uzyskanie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Urząd Miasta – budynek „A”

Plac Jana Pawła II 6

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 8.6 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

 

Opłaty

Opłata zgodnie z załącznikiem do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2017.2101 t.j.) z dn. 14.11.2017, wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, parter pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia

do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017)

Kontakt

Tel. 32 244-90-00 wew. 5250 (wgląd do aktów notarialnych)

                                      5031 (dostęp do danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obsługa rzeczoznawców majątkowych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:02.07.2018 17:13