Obsługa rzeczoznawców majątkowych

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

lub

Biuro Geodety Miasta

- parter, pok. 25, 26 (wystąpienie o wgląd do aktów notarialnych)

- parter, pok. 31 (wystąpienie o uzyskanie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Urząd Miasta – budynek „A”

Plac Jana Pawła II 6

Wymagane dokumenty:

- wniosek – formularz 8.2.5 - udostępnienie rejestru cen nieruchomości (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

Opłaty:

Opłata zgodnie z załącznikiem  do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, parter pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydania licencji (Dz.U. z 2020, poz. 1372),

Kontakt:

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 5250 - (wgląd do aktów notarialnych),

- wew. 5031 - (dostęp do danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości).

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obsługa rzeczoznawców majątkowych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Weremczuk
Data na dokumencie:26.08.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.09.2020 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 251