SP.0711.83.2017

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

 

Przedmiot konsultacji:

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska

 

Termin trwania:

od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 5 stycznia 2018 r.

 

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

 

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

 

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.12.2017 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:29.12.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:16.01.2019 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 137